Driesen & Thijs vof   

 

Reisverzekering

U kiest vrij uit de volgende waarborgen:

 • Lichamelijke ongevallen en ziekte
 • Voertuig (BA verzekering bij DVV en voertuig maximum 5 jaar oud)
 • BATS: Borgstelling, Annulatie, Terugroeping & Stranding
 • Bagage
 • Duurtijd

 • Begindatum = heenreis 0 uur en einddatum is dag van terugreis om 24 uur.
 • Maximaal voor 3 maanden.
 • De waarborg 'annulatie' geldt ten vroegste 60 dagen voor het geplande vertrek.
 • De verzekering geldt over de hele wereld en voor het voertuig de landen van de groene kaart.

  Lichamelijke ongevallen en zieke

 • Overlijden
 • Blijvende Invaliditeit
 • Behandelingskosten tot max. 2 500EUR
 • Extra kosten tot max. 10 000EUR
 • Waarborg voertuig

 • Diefstal
 • Brand
 • Eigen schade (geen glasbreuk)
 • Autohuur
 • Extra kosten tot max. 5 000EUR
 • Waarborg BATS

 • Strafrechtelijke borgstelling tot 25 000EUR
 • Annulatie
 • Voortijdige terugroeping na bc. overlijden van een bloedverwant of na vernieling woning
 • Stranding in het buitenland: bij oponthoud van minimaal 48 uur
 • Verzekering Bagage

 • Bezorgen van persoonlijke vervangstukken na diefstal, verlies of vernieling
 • Schadevergoeding van verloren of vernielde afgegeven bagage
 • Ik wil meer info over dit product